Vyberte stránku

Informace

Advokátní kancelář se při své činnosti řídí zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, usnesením ČAK č. 1/1997 Věstníku (etický kodex) a dalšími právními a stavovskými předpisy, které lze nalézt na internetových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz).
Veškerá komunikace mezi klienty a advokátní kanceláří je důvěrná.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Není-li odměna za právní služby dohodnuta, řídí se odměna advokáta advokátním tarifem dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., její znění naleznete zde.